Hodnocení sezony U9

09.07.2016 08:25
Jaké byly cíle do právě skončené sezóny?
Pokračovat v tréninku v nastavené koncepci, kdy jsme po hráčích chtěli samostatné rozhodování v herních činnostech na hřišti. Rozhodování, které mělo být samostatné, rychlé a postupem času i vhodné k situaci na hřišti.
 
Jak se je podařilo naplnit?
Pozitivem je, že všichni hráči se posunuli dopředu. Samozřejmě, že každý dle svého potenciálu a přístupu nejenom k fotbalu, ale i ostatním odpovědnostem (docházka, protahování, kompenzaci, škole, sprchování…). Vše je spojitá nádoba.
 
 
Tempo Cup 2016 pro ročník 2007
Tempo Cup 2016 pro ročník 2007

Jaké jsou cíle do sezóny následující?

Kluci, jelikož jdou do starší přípravky, se budou věnovat rozvoji prostorové orientace, práci s míčem, rozvoji obratnosti.
 
V čem měl váš tým v soutěži navrch nad soupeři?
Možná v šikovnosti kluků, práci s míčem. Naopak negativně mě překvapilo, jak kolísavé výkony jsme dokázali předvádět. Trenéři si budou muset udělat kurz psychologie.
 
Který soupeř vás zaujal a čím?
Sparta v kvalitě zakončení, Slavia pokrokem, který udělala za poslední rok.
 
Na kolik procent jsou vaši hráči schopni předvést v zápasech to, co na tréninku?
Vždy jde o rychlost daného zápasu, podle které si i kluci dovolí. V plné rychlosti a pod tlakem je to vždy těžší a i u nás se naučené dovednosti pod tlakem projevovaly méně. Cílem je trénink co nejvíce přizpůsobit podmínkám zápasu, kam patří i ten tlak.
 
Nejlepší moment sezóny?
Dvoudenní turnaj v Hradci Králové – Jako Cup. Společná cesta autobusem s Duklou. Turnaj samotný, jenž se hrál současně na dvou hřištích. Teambuilding mezi kluky, vzájemné fandění s Duklou. To jsou zážitky, které nám všem zůstanou. Pak samozřejmě závěrečný Tempo Cup, který se klukům velmi povedl.
 
 
Tempo Cup 2016 pro ročník 2007
Tempo Cup 2016 pro ročník 2007

Nejhorší moment sezóny?

Nejhorší na psychiku všech, ale zároveň velmi posilující zážitek, byl turnaj v Benešově – Ondášovka Cup. Na turnaji se nám nedařilo nic a zároveň nic nepomáhalo, abychom to změnili. Ale tyto momenty mohou člověku velmi pomoci, aby si uvědomil, že ten sport má stejně rád a že je stále se v čem zlepšovat.
 
Veselá historka ze sezóny?
Největší šoumen v týmu je jednoznačně Adam Fryš, který nás bavil celý rok. Ať už vítěznými tanečky po gólech nebo svou exhibicí ve fontáně v Hradci před stovkou lidí.
 
Co vás zaujalo na právě probíhajícím ME ve Francii?
Britské a okolní státy, že všechny dokázaly projít skupinou dál. Királyho výkony v teplácích. Výkony Rosického po dlouhých zraněních. Brzké vypadnutí Španělska. Islandští fanoušci. Že jsem k 29.6.2016 vedl tipovací soutěž U Krychle.
 
Chcete-li zmínit něco, na co jste nebyli tázáni, máte zde prostor:
K červnu 2016 skončilo mé pětileté působení na Tempu. Za tu dobu, co jsem tu působil, jsem mohl pozorovat velký posun celé mládeže. Podařilo se dostat přípravky a žáky do nejvyšších možných soutěží v ČR. Kvalita trenérů se také rapidně zvýšila, což slibuje pokračování světlých zítřků tohoto klubu. Vedení Tempa dává veškerou svou sílu a prostředky k rozvoji mládeže, což přináší ovoce. Jsem rád, že jsem zde mohl působit a těším se, až budu, teď už zpovzdálí, sledovat jeho další vývoj.