INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY NA TEMPU

16.08.2014 00:26

Garantem tréninků je Tomáš Maurer, trenér UEFA A licence a absolvent FTVS.

 

Chceme dát hráčům Tempa možnost se rozvíjet nad rámec tréninkových jednotek, které absolvují ve svém ročníku (týmu), kde není takový prostor a čas zaměřovat se na detaily jednotlivců. Tréninky děláme pro hráče, kteří:

mají málo pohybové aktivnosti (nedostatek tréninků),
nestíhají tréninky ve svém družstvu (škola, doučování, jiný sport),
se chtějí neustále zlepšovat a zvyšovat svojí výkonnost,
chtějí pracovat na určitých dovednostech, ale nevědí jak.
 
Individuální tréninky zaměříme podle vašich potřeb, informací od trenérů jednotlivých týmu či naší diagnostiky. Budeme poskytovat zpětné informace jak hráčům, tak i rodičům a trenérům.
 
Na co může být individuální tréninková jednotka zaměřena (pro představu):
herní činnosti jednotlivce (vedení míče, obcházení hráče, převzetí míče, přihrávání, zakončení, odebírání míče, obranný postoj atd.),
pohybová kultura (koordinační schopnosti),
fotbalová rychlost a síla (reakční rychlost, akcelerace, decelerace, změna směru, výskok, pevnost v soubojích, zpevnění těžiště těla (core trénink), zaměření se na sílu dolních končetin),
zvyšování aerobní zdatnosti specifickými prostředky (neděláme z hráčů maratónce, ale chceme, aby zvládli sprint jak v první, tak i v poslední minutě),
řešení základních herních situací (řešení 1:1, 2:1, 2:2 jak v útočné, tak i v obranné fázi),
kompenzační posilování (posílení posturálních svalů, posílení hlubokého svalstva a zaměření se na posílení svalů, které nejsou ve fotbale tolik využívány).
 
K tréninkům můžeme kromě venkovních ploch, využít i plánovanou tělocvičnu, kde je možné využívat různé pomůcky (TRX, Bosu, Powerball atd.).
 
Individuální tréninky jsou přístupné všem kategoriím. 
 
Více informací na: