Protahování

Základní poloha=maximální uvolnění protahovaných svalů tzn. nejlépe vleže nebo vsedě. Protahované 
svaly musí být pro dobré protažení (svalových vláken) uvolněné, proto zásadně neprotahujeme ve stoji či 
jiných balančních/nestabilních polohách! Pokud v těchto polohách hráči protahují, pak je to ztráta času. 
Nikdy nesmíš cítit bolest či třes v protahovaném svalu při dosažení krajní polohy, pouze mírný tah 
(mravenčení). Pouze v krajní poloze (dosažení bodu kde je omezen rozsah pohybu v kloubu tahem/zkrácením 
svalů) protahuješ, jinak ne!!!
 
Pouze pravidelně (denně nebo každý druhý den) prováděné protahování přináší efekt v podobně zachování 
nebo zvýšení kloubního rozsahu na fyziologickou úroveň, jež zaručuje být rychlejší a silnější s míčem a bez 
míče a v osobních soubojích. 
 
Pravidelné protahování zapadá do mozaiky, která přispívá k dobrému výkonu. Jednorázové (občasné) 
protahování nemá valný význam. Navíc strečink se naučí každý…

 

Protahovací cviky Vám na dotaz zašle na email trenér.